Art. 5.
Het bos kan gelijktijdig verschillende functies vervullen, onder meer economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische, [organismebeschermende] evenals [milieubeschermende functies].