Art. 8.
Een bos heeft een economische functie als vermeld in artikel 12quinquies van het decreet Natuurbehoud.