Afdeling II.
De sociale en educatieve functie


Art. 10.
Een bos heeft een sociale en educatieve functie als vermeld in artikel 12sexies van het decreet Natuurbehoud.

Art. 11.
[...]

Art. 12.
De toegankelijkheid van een bos wordt geregeld met toepassing van artikel 12septies, 12octies en 12novies van het decreet Natuurbehoud.

Art. 13.
[...]

Art. 13bis.
[...]
]

Art. 14.
[...]

Art. 15.
[...]