Art. 16.
Een bos heeft een milieubeschermende functie als vermeld in artikel 12ter van het decreet Natuurbehoud.