Art. 21.
De Vlaamse regering kan in alle bossen het gebruik van [pesticiden] regelen.
[...]