Art. 33.
[De Vlaamse regering legt de normen vast voor de aanwijzing van het aantal personen [binnen het Agentschap] dat voor het beheer en de bewaking van de bossen vereist is.]