Art. 36.
De personeelsleden van het [Agentschap] kunnen enkel met toelating van [het hoofd van het Agentschap] als gerechtelijke deskundigen optreden.