Art. 37.
De personeelsleden van het [Agentschap] mogen geen handel drijven, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, in hout- en [andere bosproducten] en boomkwekerijprodukten. Het is de personeelsleden van het [Agentschap] ook verboden privé-bossen te beheren of erin beheersdaden te stellen. [Het is hen ook verboden beheersplannen van privé-bossen op te maken [...].]