Art. 44.

1

Het [Agentschap] houdt toezicht op de correcte uitvoering van de voorschriften van het beheersplan.

2

[...]