Art. 49.
De Vlaamse regering bepaalt het aandeel van de eigenaars van openbaar bos in de beheers- en bewakingskosten.