Art. 53.
De eigenaar beslist of het hout bestemd is voor eigen gebruik, dan wel of het [...] verkocht wordt volgens de bepalingen vervat in artikel 55.