Afdeling II.
Verkopingen


Art. 54.
De Vlaamse regering [...] bepaalt de werkwijze en de voorwaarden die moeten gevolgd worden [als hout en andere bosproducten worden verkocht].

Art. 55.

§ 1 [

Het hout wordt verkocht volgens de principes van openbaarheid, transparantie en mededinging.
]

§ 2

De Vlaamse regering bepaalt bij besluit de voorwaarden waarin, in de hierna opgesomde gevallen, uitzonderlijk een verkoop uit de hand toegelaten is:
1.
voor de [loten] waarvoor geen voldoende aanbod werd verkregen [bij verkoop volgens de principes van openbaarheid, transparantie en mededinging];
2.
voor de [windworp van niet-toegewezen bomen in de al toegewezen loten]; deze windworp wordt in de eerste plaats aangeboden aan de kopers van de [loten];
3.
voor de bomen die dringend geëxploiteerd moeten worden om sanitaire of veiligheidsredenen;
4.
voor het [hout dat op onrechtmatige wijze is gekapt];
5.
voor de bosprodukten andere dan het hout;
6.
voor de [loten] van gering belang.
[De Vlaamse Regering bepaalt bij besluit de wijze waarop de marktconforme prijzen van onderhandse verkoop in domeinbossen worden vastgesteld.]
[...]
[...]

Art. 56.
[...]

Art. 57.
[...]

Art. 58.
[...]

Art. 59.
[...]

Art. 60.
In geval van onverdeeldheid tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest en andere eigenaars van openbaar bos en indien er geen bijzondere overeenkomst bestaat, waarin bepaald wordt dat een afhouding op de opbrengst van de verkopen bestemd moet worden voor het Fonds voor Preventie en Sanering inzake milieu en natuur en aangewend voor beheer en onderhoud van de bossen, dient voor elke verdeling een afhouding te geschieden voor het beheer en het onderhoud van de bossen onder voorwaarden bepaald door de Vlaamse regering.

Art. 61.
[...]