Art. 54.
De Vlaamse regering [...] bepaalt de werkwijze en de voorwaarden die moeten gevolgd worden bij de openbare verkopingen van hout en van andere bosprodukten [...] waarbij eigenaars van openbaar bos betrokken zijn.