Art. 55.

§ 1 [

Het hout wordt verkocht volgens de principes van openbaarheid, transparantie en mededinging.
]

§ 2

De Vlaamse regering bepaalt bij besluit de voorwaarden waarin, in de hierna opgesomde gevallen, uitzonderlijk een verkoop uit de hand toegelaten is:
1.
voor de [loten] waarvoor geen voldoende aanbod werd verkregen [bij verkoop volgens de principes van openbaarheid, transparantie en mededinging];
2.
voor de [windworp van niet-toegewezen bomen in de al toegewezen loten]; deze windworp wordt in de eerste plaats aangeboden aan de kopers van de [loten];
3.
voor de bomen die dringend geëxploiteerd moeten worden om sanitaire of veiligheidsredenen;
4.
voor het [hout dat op onrechtmatige wijze is gekapt];
5.
voor de bosprodukten andere dan het hout;
6.
voor de [loten] van gering belang.
[De Vlaamse Regering bepaalt bij besluit de wijze waarop de marktconforme prijzen van onderhandse verkoop in domeinbossen worden vastgesteld.]
[...]
[...]