Art. 57.
Iedere koper moet, op het ogenblik van de koop, de in de verkoopsvoorwaarden voorgeschreven borgen en betalingswaarborgen stellen [...]. [Met uitzondering van kopen van gering belang, waarvan het maximumbedrag door de Vlaamse regering wordt vastgesteld, stelt de koper vůůr de sluiting van de zitting een betalingswaarborg die de gehele aankoopsom dekt, wat ook de betalingswijze is, om aan de financiŽle en contractuele verplichtingen te voldoen.]
De koper die aan de verplichting van [borg en betalingswaarborg] niet voldoet, verliest zijn recht op het gekochte; er wordt onmiddellijk tot een nieuwe verkoop overgegaan.
De koper die aldus zijn recht heeft verloren, is verplicht het verschil te betalen tussen zijn prijs en de eventuele lagere prijs van het nieuwe bod; als de nieuwe prijs hoger is dan zijn prijs, kan hij het verschil niet opeisen.
[...]