Art. 58.
Een eventuele commandsverklaring moet onmiddellijk na de toewijzing bekend worden gemaakt.