Art. 59.
In de bossen waarin onverdeelde rechten bestaan ontvangt iedere medeŽigenaar, na aftrek van de opmetings- en exploitatiekosten, zijn deel van de opbrengst van de verkopen.
In dit geval komen de beheers- en bewakingskosten ten laste van alle medeŽigenaars in verhouding tot hun rechten.