Art. 61.
[De verkopen in de openbare bossen, andere dan de domeinbossen, geschieden door de zorg van de eigenaar, in aanwezigheid van het [Agentschap] en met inachtneming van artikel 54.]