Afdeling III.
Exploitatie


Art. 62.
Voor de loten die verkocht zijn bij een verkoop die het Agentschap georganiseerd heeft, mag niet begonnen worden met de kapping zonder een voorafgaande betalingsbevestiging van het Agentschap.
Voor de loten die verkocht zijn bij een verkoop die een ander openbaar bestuur of zijn aangestelde georganiseerd heeft, mag niet begonnen worden met de kapping zonder een voorafgaande betalingsbevestiging van het betrokken openbaar bestuur of de betrokken aangestelde.
De Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten voor de betalingsbevestiging, vermeld in het eerste lid.

Art. 63.
[...]

Art. 64.
De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de volgende aspecten van de exploitatie:
1
de omgang met bomen die tijdens de exploitatie ten onrechte gekapt zijn;
2
het vermijden van schade bij de uitvoering van de exploitatie;
3
het tijdstip van de exploitatie;
4
de termijn voor de uitvoering van de exploitatie;
5
het transport van hout en andere bosproducten;
6
de controle van de exploitatie.

Art. 65.
[...]

Art. 66.
[...]

Art. 67.
[...]

Art. 68.
[...]

Art. 69.
[...]

Art. 70.
[...]

Art. 71.
[...]

Art. 72.
[...]

Art. 73.
[...]

Art. 74.
De kopers en hun borgen zijn burgerlijk aansprakelijk voor de schadevergoedingen en teruggaven voor bosmisdrijven die in [het lot] gepleegd zijn door de houthakkers, vervoerders en alle personen die voor rekening van de kopers werken.
[In voorkomend geval zijn aannemers van een exploitatie, bij bosmisdrijven als vermeld in het eerste lid, hoofdelijk aansprakelijk, samen met de koper.]

Art. 75.
[...]