Art. 62.
De koper mag het kappen niet beginnen zonder een voorafgaandelijke schriftelijke kapvergunning van de [aangewezen ambtenaar][...].
De Vlaamse regering bepaalt de vorm van de kapvergunning en de wijze waarop ze wordt afgeleverd.