Art. 64.
De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de volgende aspecten van de exploitatie:
1
de omgang met bomen die tijdens de exploitatie ten onrechte gekapt zijn;
2
het vermijden van schade bij de uitvoering van de exploitatie;
3
het tijdstip van de exploitatie;
4
de termijn voor de uitvoering van de exploitatie;
5
het transport van hout en andere bosproducten;
6
de controle van de exploitatie.