Art. 67.
Elke overtreding van de verkoopsvoorwaarden [is verboden].