Art. 69.
Het is de koper en zijn arbeiders verboden elders vuur te maken dan op de in verkoopsvoorwaarden of door de [aangestelde] toegelaten plaatsen [...].