Art. 70.
Het hout wordt vervoerd langs de wegen, die daarvoor gewoonlijk gebruikt worden of op de wijze, die door de [aangewezen ambtenaar] of zijn gemachtigde wordt aangewezen. [...].
In geen geval mag de koper nieuwe doorgangen of wegen aanleggen.