Art. 72.
De kopers mogen in hun kavels alleen hout leggen dat daarvan afkomstig is [...].