Art. 78.
De aannemers van de exploitatie dienen zich ten aanzien van de exploitatie, het werk en het opruimen van de kapping te gedragen naar hetgeen voor de kopers is voorgeschreven in de artikelen 62 tot en met 77.
In geval van misdrijven zijn zij met de koper hoofdelijk aansprakelijk.