Art. 101.
Alle bosgebruikers en bosbezoekers dienen hulp te verlenen in geval van bosbrand.