Art. 104.
Alle brandwegen dienen regelmatig en tenminste om de twee jaar te worden vrijgemaakt van bedekking met afgestorven vegetatie en dode plantenresten, [...].
Wanneer zulks niet is gebeurd kan het [Agentschap] de [bosbeheerder] aanmanen om binnen een periode van een maand, te rekenen vanaf de datum van de waarschuwing, tot de zuiveringswerkzaamheden over te gaan, zonder dat de voorgeschreven termijn aanleiding kan geven tot ontslag van aansprakelijkheid in het geval van brand.
Wanneer na verloop van deze periode van een maand de boseigenaar nog steeds in gebreke is gebleven, kunnen de nodige werkzaamheden te zijnen laste uitgevoerd worden door tussenkomst van het [Agentschap]. [Het niet laten uitvoeren van deze werken door tussenkomst van het [Agentschap] ontslaat de bosbeheerder niet van aansprakelijkheid in geval van brand.] Deze kosten worden verhaald door eenvoudige toezending van de kostenstaat.