Art. 6.
Het is verboden [...] te jagen tussen de officiŽle zonsondergang en de officiŽle zonsopgang.
De Vlaamse Regering kan echter het schieten van wild in het kader van een door of namens haar goedgekeurd afschotplan toestaan van ťťn uur voor de officiŽle zonsopgang tot ťťn uur na de officiŽle zonsondergang. [De Vlaamse Regering kan het uitoefenen van bijzondere jacht in het kader van een door of namens haar goedgekeurd afschotplan toestaan vanaf de officiŽle zonsondergang tot de officiŽle zonsopgang of gedurende een deel van die periode.]
De Vlaamse Regering kan evenwel in het gehele of een gedeelte van het grondgebied van het Gewest de jacht op door haar bepaalde [waterwildsoorten] ťťn uur na de officiŽle zonsondergang en ťťn uur voor de officiŽle zonsopgang toestaan buiten de gebieden, die op grond van de internationale verdragen vermeld in artikel 36 van dit decreet en van de krachtens die verdragen tot stand gekomen internationale akten, werden aangewezen.