Art. 23.
[...]
[...]
Elk beding dat strijdig is met de door dit decreet aan de grondgebruiker toegekende rechten is nietig.
De houder van het jachtrecht of zijn gemachtigde mag, indien hij voorzien is van een jachtverlof, te allen tijde, één uur voor de officiële zonsopgang en één uur na de officiële zonsondergang konijnen op de loer schieten.
Het is verboden, behoudens machtiging van de Vlaamse Regering, levende wilde konijnen of vossen uit te zetten, te verkopen, te kopen, te koop te stellen, te vervoeren of te venten met welk middel ook [...].
[Het is verboden om afsluitingen, die geplaatst zijn om het in- en uitgaan van [wild] te beletten, kwaadwillig te vernielen of te beschadigen. Het is ook verboden om kwaadwillig in die afsluitingen een opening te maken of het doorgaan van [wild] door, onder of boven de afsluitingen op enigerlei wijze te vergemakkelijken.]