Art. 32.
De jagers mogen niet worden ontwapend, behalve in de volgende gevallen:
1.
wanneer de verdachte verkleed of gemaskerd is, of weigert zijn naam kenbaar te maken of geen bekende woonplaats heeft;
2.
wanneer het misdrijf bij nacht wordt gepleegd;
3.
wanneer de verdachte bedreigingen, smaad of geweld pleegt tegen de agenten van het openbaar gezag of van de openbare macht.