Art. 44.
Het decreet van 23 mei 1990 betreffende de afgifte van jachtverloven wordt opgeheven.