Ministerieel Besluit van 2 november 2000
Ministerieel besluit van 2 november 2000 tot bepaling van het formulier dat gebruikt moet worden om in aanmerking te komen binnen het transmissienet voor elektriciteit

Artikel 1.
[...]

Art. 2.
[...]

Bijlage

[...]