Koninklijk Besluit van 18 januari 2001
Koninklijk besluit van 18 januari 2001 betreffende het voorlopige systeem tot dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)

Artikel 1.
[...]

Art. 2.
[...]

Art. 3.
[...]

Art. 4.
[...]

Art. 5.
[...]

Art. 5bis.
[...]
]

Art. 5ter.
[...]
]

Art. 6.
[...]

Art. 7.
[...]

Art. 8.
[...]

Art. 8bis.
[...]
]

Art. 9.
[...]

Art. 10.
[...]