Art. 8/4.
Indien de beheerder van het aardgasvervoersnet tot een verticaal ge´ntegreerde onderneming behoort, moet hij onafhankelijk zijn, tenminste wat zijn rechtsvorm, zijn organisatie en zijn beslissingsproces betreft, van andere activiteiten die niet gebonden zijn aan de vervoersactiviteit.]