Art. 15/3.
De [gebruikelijke] levering van aardgas aan in BelgiŽ gevestigde afnemers is onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning door de minister behalve indien zij wordt verricht door een [distributienetbeheerder] binnen haar eigen distributienet.]
[Bij de toekenning van een vergunning krachtens het eerste lid wordt rekening gehouden met de vergunningen voor levering afgeleverd door de Gewesten of andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte.]