Art. 15/20.

§ 1

[Elke persoon die een belang aantoont kan bij het [Marktenhof] zetelend zoals in kort geding, tegen alle beslissingen van de commissie een beroep instellen, waaronder die welke hierna worden opgesomd:]
de beslissingen genomen met toepassing van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 6°, betreffende de goedkeuring van de voorwaarden voor toegang tot het aardgasvervoersnet en betreffende het toezicht op de toepassing ervan met uitzondering van de beslissingen bedoeld in artikel 15/20bis, 1°;
de beslissingen genomen met toepassing van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 7°, betreffende het toezicht op en de evaluatie van de openbare dienstverplichtingen bedoeld in artikel 15/11 en de uitvoeringsbesluiten ervan;
de beslissingen genomen met toepassing van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 8°, betreffende het toezicht op en de evaluatie van de toepassing van de bepalingen van artikel 15/7 en de uitvoeringsbesluiten ervan;
de beslissingen genomen met toepassing van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 8°bis, betreffende het toezicht op en de evaluatie van de toepassing van de bepalingen van artikel 23bis[van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt] en de uitvoeringsbesluiten ervan;
de beslissingen genomen met toepassing van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 9°, betreffende de controle van de boekhouding van de ondernemingen uit de aardgassector [...];
de beslissingen genomen met toepassing van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 9°bis[...]];
de beslissingen genomen met toepassing van artikel 20/2[om een administratieve boete op te leggen].

§ 2

De grond van de zaak wordt voorgelegd aan het [Marktenhof] dat uitspraak doet met volle rechtsmacht.]