Art. 15/20bis.
Er kan een beroep worden ingesteld bij de [Belgische Mededingingsautoriteit] door elke persoon die een belang aantoont, tegen de beslissingen van de Commissie [tot goedkeuring, inzake de aanvraag tot herziening of tot weigering van]:
1
de beslissingen van de netbeheerder betreffende de toegang tot het vervoersnet, bedoeld in artikel 15/5, behalve in geval van contractuele rechten en verbintenissen;
2
de allocatiemethode of methoden voor de hoeveelheid aardgas beschikbaar op de interconnectoren met de buitenlandse vervoersnetten.]