Hoofdstuk IVnovies.
Openbaarheid van de beslissingen van de Commissie


Art. 15/24.
De definitieve versies van de beslissingen van het directiecomité [...] van de Commissie zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de Commissie, www.creg.be, [waarbij de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige informatie en/of persoonsgegevens veilig wordt gesteld].]