Art. 25.
De hoofdstukken IVter en IVquater van deze wet zijn niet van toepassing op [...] de Zeepipe-installaties op Belgisch grondgebied.]