Besluit gratis vervoer en levering elektriciteit als sociale openbaredienstverplichting
Besluit van de Vlaamse regering van 19 oktober 2001 houdende het gratis vervoer en de gratis levering van een hoeveelheid elektriciteit als sociale openbaredienstverplichting

Artikel 1.
[...]

Art. 2.
[...]

Art. 3.
[...]

Art. 4.
[...]

Art. 4bis.
[...]
]

Art. 5.
[...]

Art. 6.
[...]

Art. 7.
[...]