VLAREA + bijlage(n)
Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer

Hoofdstuk I.
Algemene bepalingen

[...]


Afdeling I.
Definities

[...]


Art. 1.1.1. [...]

Afdeling II.
Afvalstoffenlijst

[...]


Art. 1.2.1. [...]

Afdeling III.
Handelingen voor de verwijdering van afvalstoffen

[...]


Art. 1.3.1. [...]

Afdeling IV.
Handelingen voor de nuttige toepassing van afvalstoffen

[...]


Art. 1.4.1. [...]

Hoofdstuk II.
CategorieŽn van afvalstoffen

[...]


Afdeling I.
Huishoudelijke afvalstoffen

[...]


Art. 2.1.1. [...]

Afdeling II.
Bedrijfsafvalstoffen

[...]


Art. 2.2.1. [...]

Afdeling III.
Bijzondere afvalstoffen

[...]


Art. 2.3.1. [...]

Afdeling IV.
Gevaarlijke afvalstoffen

[...]


Art. 2.4.1. [...]

Art. 2.4.2. [...]

Art. 2.4.3. [...]

Hoofdstuk III.
Aanvaardingsplicht

[...]


Afdeling I.
Algemene bepalingen

[...]


Onderafdeling I.
Afvalstoffen onderworpen aan de aanvaardingsplicht

[...]


Art. 3.1.1.1. [...]

Art. 3.1.1.2. [...]

Art. 3.1.1.3. [...]

Art. 3.1.1.4. [...]

Art. 3.1.1.5. [...]

Art. 3.1.1.6. [...]

Onderafdeling II.
Individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan

[...]


Art. 3.1.2.1. [...]

Art. 3.1.2.2. [...]

Art. 3.1.2.3. [...]

Art. 3.1.2.4. [...]

Art. 3.1.2.5. [...]

Afdeling II.
Drukwerkafvalstoffen

[...]


Art. 3.2.1. [...]

Art. 3.2.2. [...]

Art. 3.2.3. [...]

Art. 3.2.4. [...]

Art. 3.2.5. [...]

Afdeling III.
Afgedankte voertuigen

[...]


Art. 3.3.1. [...]

Art. 3.3.2. [...]

Art. 3.3.3. [...]

Art. 3.3.4. [...]

Art. 3.3.5. [...]

Afdeling IV.
Afvalbanden

[...]


Art. 3.4.1. [...]

Art. 3.4.2. [...]

Art. 3.4.3. [...]

Art. 3.4.4. [...]

Afdeling V.
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

[...]


Art. 3.5.1. [...]

Art. 3.5.1.bis. [...]

Art. 3.5.2. [...]

Art. 3.5.3. [...]

Art. 3.5.4. [...]

Art. 3.5.5. [...]

Art. 3.5.6. [...]

Art. 3.5.7. [...]

Afdeling VI.
Afgedankte batterijen en accu's

[...]


Art. 3.6.1. [...]

Art. 3.6.2. [...]

Art. 3.6.3. [...]

Art. 3.6.4. [...]

Art. 3.6.5. [...]

Afdeling VII.
Afgewerkte olie

[...]


Art. 3.7.1. [...]

Art. 3.7.2. [...]

Art. 3.7.3. [...]

Art. 3.7.4. [...]

Hoofdstuk IV.
Aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen

[...]


Afdeling I.
Algemene bepalingen

[...]


Art. 4.1.1. [...]

Art. 4.1.2. [...]

Afdeling II.
Voorwaarden inzake samenstelling of gebruik

[...]


Onderafdeling I.
Voorwaarden voor het gebruik als meststof, of als bodemverbeterend middel

[...]


Art. 4.2.1.1. [...]

Art. 4.2.1.2. [...]

Art. 4.2.1.3. [...]

Onderafdeling II.
Voorwaarden voor het gebruik in of als bouwstof

[...]


Art. 4.2.2.1.

[...]


Art. 4.2.2.2.

[...]


Art. 4.2.2.3. [...]

Art. 4.2.2.4. [...]

Onderafdeling III.
Voorwaarden voor het gebruik als bodem

[...]


Art. 4.2.3.1.

[...]


Art. 4.2.3.2. [...]

Onderafdeling IV.
Voorwaarden voor het gebruik in of als diervoeder

[...]


Art. 4.2.4.1.

[...]


Onderafdeling V.
Voorwaarden voor het gebruik als koolstofbron om stedelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater beter verwerkbaar te maken in afvalwaterzuiveringsinstallaties

[...]


Art. 4.2.5.1. [...]

Onderafdeling VI.
Voorwaarden voor het gebruik in kunstmatige afdichtingslagen met waterglas op stortplaatsen van categorie 1 en 2

[...]


Art. 4.2.6.1. [...]

Art. 4.2.6.2. [...]

Art. 4.2.6.3. [...]

Afdeling III.
Gebruikscertificaat

[...]


Art. 4.3.1.

[...]


Art. 4.3.2.

[...]


Art. 4.3.3. [...]

Art. 4.3.4.

[...]


Art. 4.3.5. [...]

Art. 4.3.6. [...]

Art. 4.3.7.

[...]


Art. 4.3.8.

[...]


Hoofdstuk V.
Inzameling, vervoer en verwerking van afvalstoffen

[...]


Afdeling I.
Vervoeren van afvalstoffen

[...]


Art. 5.1.0. [...]

Onderafdeling I.
Voorwaarden voor het vervoer van afvalstoffen

[...]


Art. 5.1.1.1. [...]

Art. 5.1.1.2. [...]

Art. 5.1.1.3. [...]

Art. 5.1.1.4. [...]

Onderafdeling II.
Erkenning en registratie van overbrengers

[...]


Art. 5.1.2.1. [...]

Art. 5.1.2.2. [...]

Art. 5.1.2.3. [...]

Art. 5.1.2.4. [...]

Art. 5.1.2.5. [...]

Art. 5.1.2.6. [...]

Art. 5.1.2.7. [...]

Art. 5.1.2.8. [...]

Onderafdeling III.
Registratie van vervoerders

[...]


Art. 5.1.3.1. [...]

Art. 5.1.3.2. [...]

Art. 5.1.3.3. [...]

Art. 5.1.3.4. [...]

Art. 5.1.3.5. [...]

Art. 5.1.3.6. [...]

Afdeling II.
Afzonderlijke inzameling van afvalstoffen

[...]


Onderafdeling I.
Afzonderlijke inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

[...]


Art. 5.2.1.1. [...]

Onderafdeling II.
Afzonderlijke inzameling van bedrijfsafvalstoffen

[...]


Art. 5.2.2.1. [...]

Art. 5.2.2.2. [...]

Afdeling III.
Algemene regels inzake verwerking van afvalstoffen

[...]


Art. 5.3.1. [...]

Art. 5.3.2. [...]

Afdeling IV.
Stort- en verbrandingsverboden

[...]


Art. 5.4.1. [...]

Art. 5.4.2. [...]

Art. 5.4.3. [...]

Afdeling V.
Bijzondere afvalstoffen

[...]


Onderafdeling I.
Afvalstoffen die ontstaan bij onderhouden, herstellen en slopen van motorvoertuigen, motorvaartuigen, motorvliegtuigen en hun aanhorigheden

[...]


Art. 5.5.1.1. [...]

Art. 5.5.1.2. [...]

Onderafdeling II.
Klein gevaarlijk afval

[...]


A.
Definities

[...]


Art. 5.5.2.1. [...]

B.
Algemene bepaling

[...]


Art. 5.5.2.2. [...]

C.
Selectieve inzameling

[...]


Art. 5.5.2.3. [...]

D.
Inzameling via containerparken

[...]


Art. 5.5.2.4. [...]

E.
Inzameling via ophaling

[...]


Art. 5.5.2.5. [...]

Onderafdeling III.
Medisch afval

[...]


A.
Algemene bepalingen

[...]


Art. 5.5.3.1. [...]

Art. 5.5.3.2. [...]

B.
Verpakking

[...]


Art. 5.5.3.3. [...]

Art. 5.5.3.4. [...]

Art. 5.5.3.5. [...]

Art. 5.5.3.6. [...]

Art. 5.5.3.7. [...]

Art. 5.5.3.8. [...]

Art. 5.5.3.9. [...]

C.
Interne inzameling bij de instelling voor geneeskunde

[...]


Art. 5.5.3.10. [...]

Art. 5.5.3.11. [...]

Art. 5.5.3.12. [...]

D.
Interne inzameling bij de geneeskundige praktijk

[...]


Art. 5.5.3.13. [...]

Art. 5.5.3.14. [...]

E.
Sectorale voorwaarden ophaling

[...]


Art. 5.5.3.15. [...]

Art. 5.5.3.16. [...]

F.
Inzamelplaats buiten de instelling voor geneeskunde en buiten de geneeskundige praktijk

[...]


Art. 5.5.3.17. [...]

G.
Verwerking van medisch afval

[...]


Art. 5.5.3.18. [...]

Art. 5.5.3.19. [...]

Art. 5.5.3.20. [...]

Onderafdeling IV.
Afgedankte voertuigen

[...]


Art. 5.5.4.1. [...]

Art. 5.5.4.2. [...]

Art. 5.5.4.3. [...]

Art. 5.5.4.4. [...]

Art. 5.5.4.5. [...]

Art. 5.5.4.6. [...]

Art. 5.5.4.7. [...]

Art. 5.5.4.8. [...]

Art. 5.5.4.9. [...]

Onderafdeling V.
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

[...]


Art. 5.5.5.1. [...]

Art. 5.5.5.1bis. [...]

Art. 5.5.5.2. [...]

Art. 5.5.5.3. [...]

Onderafdeling VI.
Afvalbanden

[...]


Art. 5.5.6.1. [...]

Onderafdeling VII.
Afgedankte batterijen en accu's

[...]


Art. 5.5.7.1. [...]

Art. 5.5.7.2. [...]

Art. 5.5.7.3. [...]

Art. 5.5.7.4. [...]

Onderafdeling VIII.
PCB ' s

[...]


Art. 5.5.8.0. [...]

Art. 5.5.8.1. [...]

Art. 5.5.8.2. [...]

Art. 5.5.8.3. [...]

Art. 5.5.8.4. [...]

Art. 5.5.8.5. [...]

Art. 5.5.8.6. [...]

Art. 5.5.8.7. [...]

Art. 5.5.8.8. [...]

Art. 5.5.8.9. [...]

Art. 5.5.8.10. [...]

Onderafdeling IX.
Luiers

[...]


Art. 5.5.9. [...]

Onderafdeling X.
Zwerfvuil

[...]


Art. 5.5.10. [...]

Onderafdeling XI.
Afgedankte apparatuur en recipiŽnten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten

[...]


Art. 5.5.11. [...]

Onderafdeling XII.
Afval van de zeevaart

[...]


Art. 5.5.12. [...]

Art. 5.5.13. [...]

Art. 5.5.14. [...]

Art. 5.5.15. [...]

Art. 5.5.16. [...]

Art. 5.5.17. [...]

Art. 5.5.18. [...]

Art. 5.5.19. [...]

Art. 5.5.20. [...]

Onderafdeling XIIbis.
Afval van de binnenvaart

[...]


Art. 5.5.20bis. [...]

Art. 5.5.20ter. [...]

Art. 5.5.20quater. [...]

Art. 5.5.20quinquies. [...]

Art. 5.5.20sexies. [...]

Art. 5.5.20septies. [...]

Art. 5.5.20octies. [...]

Onderafdeling XIII.
Verduurzaamd houtafval

[...]


Art. 5.5.21. [...]

Onderafdeling XIV.
Vloerbedekkingsafval

[...]


Art. 5.5.22. [...]

Onderafdeling XV.
Afvallandbouwfolies

[...]


Art. 5.5.23.1. [...]

Art. 5.5.23.2. [...]

Art. 5.5.23.3. [...]

Art. 5.5.23.4. [...]

Art. 5.5.23.5. [...]

Afdeling VI.
Invoer en uitvoer van afvalstoffen

[...]


Art. 5.6.1. [...]

Art. 5.6.2. [...]

Art. 5.6.3. [...]

Art. 5.6.4. [...]

Art. 5.6.5. [...]

Hoofdstuk VI.
Registreren en rapporteren van afvalstoffengegevens

[...]


Afdeling I.
Algemene bepalingen

[...]


A.
Codering

[...]


Art. 6.1.1. [...]

B.
Databank

[...]


Art. 6.1.2. [...]

C.
Rapportering

[...]


Art. 6.1.3. [...]

Afdeling II.
Registers van afvalstoffengegevens

[...]


Art. 6.2.1. [...]

Art. 6.2.2. [...]

Art. 6.2.3. [...]

Art. 6.2.4. [...]

Art. 6.2.5. [...]

Afdeling III.
Gegevens over afvalstoffenproductie

[...]


Onderafdeling I.
Bedrijfsafvalstoffen

[...]


Art. 6.3.1.1. [...]

Art. 6.3.1.2. [...]

Art. 6.3.1.3. [...]

Onderafdeling II.
Huishoudelijke afvalstoffen

[...]


Art. 6.3.2.1. [...]

Art. 6.3.2.2. [...]

Afdeling IV.
Gegevens over het overbrengen van afvalstoffen

[...]


Art. 6.4.1. [...]

Art. 6.4.2. [...]

Afdeling V.
Gegevens over invoer van afval

[...]


Art. 6.5.1. [...]

Art. 6.5.2. [...]

Hoofdstuk VII.
Monsterneming en analyse van afvalstoffen

[...]


Afdeling I.
Erkenning van laboratoria

[...]


Onderafdeling I.
Toepassingsgebied

[...]


Art. 7.1.1.1. [...]

Art. 7.1.1.2. [...]

Onderafdeling II.
Aanvraagprocedure erkenning en beoordelingsverslag

[...]


Art. 7.1.2.1. [...]

Art. 7.1.2.2. [...]

Art. 7.1.2.3. [...]

Art. 7.1.2.4. [...]

Onderafdeling III.
Beslissingsprocedure

[...]


Art. 7.1.3.1. [...]

Art. 7.1.3.2. [...]

Onderafdeling IV.
Algemene verplichtingen die voortvloeien uit de erkenning

[...]


Art. 7.1.4.1. [...]

Art. 7.1.4.2. [...]

Art. 7.1.4.3. [...]

Onderafdeling V.
Procedure uitbreiding, verlenging en opheffing erkenning

[...]


Art. 7.1.5.1. [...]

Art. 7.1.5.2. [...]

Art. 7.1.5.3. [...]

Afdeling II.
Monsternemingen

[...]


Art. 7.2.1. [...]

Art. 7.2.2. [...]

Afdeling III.
Compendium voor Monsterneming en Analyse

[...]


Art. 7.3.1. [...]

Hoofdstuk VIII.
Milieuheffingen

[...]


Art. 8.1. [...]

Art. 8.2. [...]

Art. 8.3. [...]

Hoofdstuk IX.
Toezicht

[...]


Art. 9.1. [...]

Art. 9.2. [...]

Art. 9.3. [...]

Hoofdstuk X.
Slotbepalingen

[...]


Afdeling I.
Wijzigingsbepalingen

[...]


Art. 10.1.1. [...]

Art. 10.1.2. [...]

Art. 10.1.3. [...]

Art. 10.1.4. [...]

Art. 10.1.5. [...]

Art. 10.1.6. [...]

Art. 10.1.7. [...]

Art. 10.1.8. [...]

Art. 10.1.11. [...]

Art. 10.1.10. [...]

Art. 10.1.11. [...]

Art. 10.1.12. [...]

Art. 10.1.13. [...]

Art. 10.1.14. [...]

Art. 10.1.15. [...]

Art. 10.1.16. [...]

Art. 10.1.17. [...]

Art. 10.1.18. [...]

Art. 10.1.19. [...]

Art. 10.1.20. [...]

Art. 10.1.21. [...]

Art. 10.1.22. [...]

Art. 10.1.23. [...]

Afdeling II.
Opheffingsbepalingen

[...]


Art. 10.2.1. [...]

Art. 10.2.2. [...]

Art. 10.2.3. [...]

Afdeling III.
Overgangsbepalingen

[...]


Onderafdeling I.
Overgangsbepalingen met betrekking tot de aanvaardingslicht

[...]


Art. 10.3.1.1. [...]

Onderafdeling II.
Overgangsbepalingen met betrekking tot erkende ophalers van afvalstoffen

[...]


Art. 10.3.2.1. [...]

Onderafdeling III.
Overgangsbepalingen met betrekking tot de stort- en verbrandingsverboden

[...]


Art. 10.3.3.1. [...]

Art. 10.3.3.2. [...]

Onderafdeling IV.
Overgangsbepalingen met betrekking tot erkende laboratoria

[...]


Art. 10.3.4.1. [...]

Onderafdeling IV.
Inwerkingtredingsbepalingen

[...]


Art. 10.4.1. [...]

Art. 10.4.2. [...]

Bijlagen.

[...]


Bijlage 1.2.1. [...]

Bijlage1.2.1.A. CATEGORIEňN AFVALSTOFFEN

[...]

Bijlage1.2.1.B. AFVALSTOFFENLIJST

[...]


Bijlage 3.1.1.1. Afgewerkte olie die onder het toepassingsgebied valt van de aanvaardingsplicht

[...]


Bijlage 4.1. LIJST VAN AFVALSTOFFEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR GEBRUIK ALS SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN

[...]


Bijlage 4.2.1. VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN GEBRUIK ALS MESTSTOF OF BODEMVERBETEREND MIDDEL

[...]


Bijlage4.2.1.A SAMENSTELLINGSVOORWAARDEN MAXIMUM GEHALTEN AAN VERONTREINIGENDE STOFFEN

[...]

Bijlage4.2.1.B GEBRUIKSVOORWAARDEN MAXIMUM TOELAATBARE BODEMDOSERING

[...]

Bijlage4.2.1.C SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN BEHANDELD ZUIVERINGSSLIB ALS MESTSTOF OF BODEMVERBETEREND MIDDEL

[...]

Bijlage4.2.1.D

[...]


Bijlage 4.2.2. VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING VOOR GEBRUIK IN OF ALS BOUWSTOF

[...]


Bijlage4.2.2.A VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK IN OF ALS BOUWSTOF

[...]

Bijlage4.2.2.B VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK ALS NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOF

[...]

Bijlage4.2.2.C IMMISSIEGRENSWAARDEN VOOR BODEM

[...]


Bijlage 4.2.3. VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK IN KUNSTMATIGE AFDICHTINGSLAGEN MET WATERGLAS

[...]


Bijlage4.2.3.A VOORWAARDEN VOOR DE AFDICHTINGSLAAG

[...]

Bijlage4.2.3.B VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK IN KUNSTMATIGE AFDICHTINGSLAGEN MET WATERGLAS

[...]

Bijlage4.2.3.C VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN KUNSTMATIGE AFDICHTINGSLAGEN METWATERGLAS

[...]


Bijlage 4.3. STANDAARDFORMULIER VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN GEBRUIKSCERTIFICAAT VOOR HET GEBRUIK VAN EEN AFVALSTOF ALS SECUNDAIRE GRONDSTOF

[...]


Bijlage 5.1.1. [...]

Bijlage 5.1.2.3. [...]

Bijlage 5.1.3.2. [...]

Bijlage 5.5.3.2. [...]

Bijlage5.5.3.2.A LIJST VAN HET MEDISCHE AFVAL

[...]

Bijlage5.5.3.2.B LOGO RISICOHOUDEND MEDISCH AFVAL

[...]


Bijlage 5.5.4.1. CERTIFICAAT VAN VERNIETIGING

[...]


Bijlage 5.5.5.1. Aanmeldingsformulier voor scheepsafval en ladingresiduen

[...]


Bijlage 5.5.5.2. Berekeningswijze van de bijdrage in het kostendekkingssysteem

[...]


Bijlage 7.1. ANALYSEPAKKETTEN WAARVOOR EEN SPECIFIEKE ERKENNING KAN AANGEVRAAGD WORDEN

[...]