K.B. steenkolenbalans
Koninklijk besluit van 11 maart 2003 houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens betreffende het opstellen van de steenkolenbalans

Artikel 1.
[...]

Art. 2.
[...]

Art. 3.
[...]

Art. 4.
[...]

Art. 5.
[...]

Art. 6.
[...]

Art. 7.
[...]

Art. 8.
[...]

Art. 9.
[...]

Art. 10.
[...]