Koninklijk Besluit van 15 december 2003
Koninklijk besluit van 15 december 2003 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgische grondgebied voor hun nieuwe transportinfrastructuren erkend als zijnde van nationaal of Europees belang en noodzakelijk om hun ontwikkeling op lange termijn mogelijk te maken

Hoofdstuk I.


Artikel 1.
[...]

Hoofdstuk II.


Art. 2.
[...]

Art. 3.
[...]

Art. 4.
[...]

Art. 5.
[...]

Art. 6.
[...]

Art. 7.
[...]

Art. 8.
[...]

Hoofdstuk III.


Art. 9.
[...]

Art. 10.
[...]

Hoofdstuk IV.


Art. 11.
[...]

Art. 12.
[...]

Hoofdstuk V.


Art. 13.
[...]

Art. 14.
[...]

Art. 15.
[...]

Art. 16.
[...]

Hoofdstuk VI.


Art. 17.
[...]

Art. 18.
[...]

Art. 19.
[...]

Art. 20.
[...]

Art. 21.
[...]

Hoofdstuk VII.


Art. 22.
[...]

Art. 23.
[...]

Art. 24.
[...]

Art. 25.
[...]

Hoofdstuk VIII.


Art. 26.
[...]

Hoofdstuk IX.


Art. 27.
[...]

Art. 28.
[...]