K.B. nadere regels compensatie reŽle nettokost voortvloeiend uit toepassing sociale maximumprijzen in de elektriciteitsmarkt
Koninklijk besluit van 21 januari 2004 tot vaststelling van de nadere regels voor de compensatie van de reŽle nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale maximumprijzen in de elektriciteitsmarkt en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

Artikel 1.
[...]

Art. 2.
[...]

Art. 3.
[...]

Art. 4.
[...]

Art. 5.
[...]

Art. 6.
[...]

Art. 7.
[...]

Art. 8.
[...]

Art. 9.
[...]

Art. 10.
[...]

Art. 11.
[...]

Art. 12.
[...]