M.B. principes inzake vergoeding directiecomité CREG en tot bepaling vergoeding voorzien in art. 2 K.B. regels directiecomité CREG inzake onverenigbaarheden en belangenconflicten
Ministerieel besluit van 26 januari 2007 van 26 januari 2007 houdende de principes inzake de vergoeding van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Electriciteit en het Gas en tot bepaling van de vergoeding voorzien in artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de regels toepasselijk op de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas inzake onverenigbaarheden en belangenconflicten

Artikel 1.
[...]

Art. 2.
[...]

Art. 3.
[...]

Art. 4.
[...]

Art. 5.
[...]

Art. 6.
[...]