Huishoudelijk reglement van de CREG
Huishoudelijk reglement van de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas

Afdeling I.
Definities

[...]


Artikel 1. Definities

[...]


Afdeling II.
Het Directiecomité

[...]


Art. 2. Voorzitterschap

[...]


Art. 3. Vergaderingen en agenda

[...]


Art. 4. Beraadslaging en stemming

[...]


Art. 5. Processen-verbaal

[...]


Art. 6. Regels van toepassing op de totstandkoming van voorstellen, adviezen, beslissingen, aanbevelingen, onderzoeken en studies

[...]


Art. 7. Regels van toepassing bij de uitoefening van een aantal bijzondere bevoegdheden

[...]


Art. 8. Regels van toepassing op het operationeel bestuur

[...]


Art. 9. Financiën

[...]


Afdeling III.
De Algemene Raad

[...]


Art. 10. Voorzitterschap

[...]


Art. 11. Vergaderingen en dagorde

[...]


Art. 12. Beraadslaging

[...]


Art. 13. Verslagen

[...]


Art. 14. Uitoefening van bevoegdheden

[...]


Afdeling IV.
Onderlinge verhoudingen tussen het directiecomité en de algemene raad

[...]


Art. 15. Adviezen van de algemene raad op vraag van het directiecomité

[...]


Art. 16. Adviezen en studies van het directiecomité op vraag van de algemene raad

[...]


Art. 17. Samenwerking met het Controlecomité van de electriciteit en het gas

[...]


Art. 18. Uitwisseling van informatie

[...]