Decreet eisen en handhavingsmaatregelen qua energieprestaties en binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat
Decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet

Hoofdstuk I.


Artikel 1.
[...]

Art. 2.
[...]

Art. 3.
[...]

Hoofdstuk II.


Afdeling 1.


Art. 4.
[...]

Art. 5.
[...]

Art. 6.
[...]

Art. 7.
[...]

Art. 8.
[...]

Art. 9.
[...]

Afdeling 2.


Art. 10.
[...]

Afdeling 3.


Art. 11.
[...]

Art. 12.
[...]

Art. 13.
[...]

Art. 14.
[...]

Art. 15.
[...]

Art. 16.
[...]

Afdeling 4.


Art. 17.
[...]

Art. 18.
[...]

Hoofdstuk III.


Art. 19.
[...]

Art. 20.
[...]

Art. 21.
[...]

Art. 22.
[...]

Hoofdstuk IV.


Afdeling 1.


Art. 23.
[...]

Art. 24.
[...]

Art. 25.
[...]

Art. 26.
[...]

Afdeling 2.


Art. 27.
[...]

Afdeling 3.


Art. 28.
[...]

Afdeling 4.


Art. 29.
[...]

Hoofdstuk V.


Art. 30.
[...]

Hoofdstuk VI.


Art. 31.
[...]

Art. 32.
[...]

Art. 33.
[...]

Art. 34.
[...]

Bijlage


1.


1.1.


1.1.1.

[...]

1.1.2.

[...]

1.2.

[...]

1.3.

[...]

1.4.


1.4.1.

[...]

1.4.2.

[...]

2.


2.1.


2.1.1.

[...]

2.1.2.

[...]

2.2.

[...]

2.3.

[...]

2.4.


2.4.1.

[...]

2.4.2.

[...]

2.4.3.

[...]

3.

[
[...]
]