Bijlage II.
Eenheden, conversies en berekeningsformules


1 Druk
Eenheid: Pa (Pascal)
Omzettingen:
1 mm H2O = 9,81 Pa
 
1 bar = 100.000 Pa
 
1 mbar = 1 hPa
 
1 mm Hg = 13,6 mm H2O

2 Temperatuur
Eenheid: °C (graden Celsius)
Omzettingen: T (in Kelvin) = t (in °C) + 273

3 Vloeibare brandstof: conversie van het CO-gehalte in de rookgassen
De emissiegrenswaarde voor het CO-gehalte in de rookgassen (zie artikel 4) is bepaald in massa per kilowatt-uur (mg/kWh) uitgaande van een zuurstofgehalte in de rookgassen van 0 volumepercent. Om het gemeten CO-gehalte in de rookgassen te kunnen vergelijken met de emissiegrenswaarde moet het eerst van het gemeten zuurstofpercentage in de rookgassen teruggebracht worden naar het referentiezuurstofpercentage van 0 %, en dan geconverteerd worden naar de eenheid mg/kWh.

[
3.1 Omrekening van het gemeten gehalte bij de gemeten zuurstofovermaat naar het gehalte bij de referentie-zuurstofovermaat
W (g %O2) = [(21-g) / (21 - Y)] * M
met
W = gewenste emissiewaarde bij gewenste zuurstofovermaat g
 
M = gemeten emissiewaarde bij de gemeten zuurstofovermaat y
 
Y = gemeten zuurstofovermaat
 
g = gewenste zuurstofovermaat”;
]
3.2 Conversie naar een andere eenheid bij de referentiezuurstofovermaat van 0 %
O2 = 0 %
CO
 
 
1 ppm =
1 mg/m3 =
[1,101 mg/kWh]
0,889 mg/kWh

[
4 Berekening van het verbrandingsrendement
Het verbrandingsrendement (η Hi) wordt berekend met de volgende formule:
η Hi = 100 - [(tg -ta) * (A2/(21 - %O2) + B)]
met
%O2 = zuurstofpercentage gemeten in de verbrandingsgassen (volumeprocent)
 
tg = temperatuur van de verbrandingsgassen
 
ta = temperatuur van de verbrandingslucht (omgevingstemperatuur)
 
A2 en B = parameters afhankelijk van de brandstof:
brandstof
A2
B
aardgas
0,65
0,009
propaan
0,63
0,008
stookolie
0,68
0,007
]
5 Gasvormige brandstof: conversie van het gemeten CO-gehalte in de rookgassen
De emissiegrenswaarde voor het CO-gehalte in de rookgassen (zie artikel 5) is bepaald in massa per kilowatt-uur (mg/kWh) uitgaande van een zuurstofgehalte in de rookgassen van 0 volumepercent. Om het gemeten CO-gehalte in de rookgassen te kunnen vergelijken met de emissiegrenswaarde moet het eerst van het gemeten zuurstofpercentage in de rookgassen teruggebracht worden naar het referentiezuurstofpercentage van 0 %, en dan geconverteerd worden naar de eenheid mg/kWh.

5.1 Omrekening van het gemeten gehalte bij de gemeten zuurstofovermaat naar het gehalte bij de referentiezuurstofovermaat
W (g % O2) = [ (21-g) / (21 - γ) * M
met
W = gewenste emissiewaarde bij gewenste zuurstofovermaat g
 
M = gemeten emissiewaarde bij de gemeten zuurstofovermaat
 
γ = gemeten zuurstofovermaat
 
g = gewenste zuurstofovermaat

5.2 Conversie naar een andere eenheid bij de referentiezuurstofovermaat van 0 %
O2 = 0 %
CO
Aardgas (G20)
Aardgas (G25)
LPG (G30)
 
1 ppm =
1,074 mg/kWh
1,095 mg/kWh
1,091 mg/kWh
1 mg/m3 =
0,859 mg/kWh
0,875 mg/kWh
0,872 mg/kWh