Afdeling I.
De erkenning van deskundigen en co÷rdinatoren


Art. 4.6.1.

Op de erkenning van deskundigen en co÷rdinatoren zijn de bepalingen van titel V, hoofdstuk 6, van toepassing.

á